Gjeldsregister trolig på plass høsten 2017 | Lånia.no 

Gjeldsregister trolig på plass høsten 201729.3.2017

Gjeldsregister trolig på plass høsten 2017
Et nasjonalt gjeldsregister har det vært snakk om lenge. Formålet med et slik register er at alle forbrukslån og kredittkortgjeld skal registreres i gjeldsregisteret slik at lånekunder ikke kan ta opp mer forbruksgjeld enn ansvarlig. Per i dag har ikke bankene noen mulighet til å undersøke hvor mye usikret gjeld en lånesøker har, og da er det fare for at lånekunden får mer lån enn det han/hun klarer å betjene.

Før et nasjonalt gjeldsregister kan etableres må lovforslaget vedtas i Stortinget. Saken var ute på høring høsten 2016, og lovforslaget skal behandles i løpet av våren 2017. Det ventes at gjeldsregistret være oppe til høsten 2017. Hvis alt går etter planen er det bankene selv som skal ha ansvaret for å drive gjeldsregisteret.

Kilde: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/forslag-om-gjeldsregister-sendes-pa-horing/id2517052/

Tilbake