Spørsmål og svar om forbrukslån

Her finner du vanlige spørsmål og svar om forbrukslån. Vi har delt spørsmålene inn i 4 deler. Del 1 handler om forbrukslån generelt. Del 2 handler om selve søknadsprosessen. Del 3 handler om hva som skjer når man har fått innvilget lån, og del 4 handler om lånekostnader, og hva et forbrukslån koster. De fleste spørsmål skal være besvart. Skulle det likevel være noe uklart, så send oss en e-post (se nederst på siden).


Generelt om forbrukslån
 1. Hva er et forbrukslån?
 2. Hvilke fordeler har et forbrukslån?
 3. Hva kan man bruke pengene på?
 4. Hvor mye kan man låne?
 5. Hvilke krav stilles det for å få forbrukslån?
 6. Er forbrukslån et serielån eller annuitetslån?
 7. Hvor lang nedbetalingstid kan man få?

Søknadsprosess spørsmål og svar
 1. Hvordan søker man om forbrukslån?
 2. Hva skjer etter at man har søkt om lån?
 3. Hva slags dokumentasjon må man legge ved søknaden?
 4. Hvor lang tid tar det fra man sender søknad til man får svar?
 5. Når blir pengene utbetalt?
 6. Hva koster det å søke om forbrukslån?
 7. Når kan man søke om forbrukslån?
 8. Hva er en kredittscoremodell?
 9. Hva skjer hvis man får avslag på lånesøknaden?
 10. Hvordan kan man bedre sin kredittscore?

Når lånet er innvilget FAQ
 1. Hvordan betjener man lånet?
 2. Når må renter og avdrag betales?
 3. Kan man nedbetale lånet raskere?
 4. Hvordan betaler man ned ekstra på lånet?
 5. Kan man få betalingsutsettelse eller avdragsfrihet på lånet?
 6. Hva skjer om man ikke kan tilbakebetale lånet innen fristen?

Lånekostnader spørsmål og svar
 1. Hvor mye må man betale totalt for lånet?
 2. Har forbrukslån fast eller flytende rente?
 3. Hva er forskjellen mellom nominell og effektiv rente?
 4. Hvorfor er det høyere rente på forbrukslån enn boliglån og billån?
 5. Kan man få fradrag for rentekostnadene på selvangivelsen?